Szukamy nowych nadprzewodników, bo są potrzebne

Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej pokieruje zespołem, który proponuje nowe drogi odkrywania materiałów nadprzewodzących. Na ten cel udało się uzyskać finansowanie w wysokości blisko 385,5 tys. zł z programu HARMONIA. Wniosek złożony przez naukowca z PG zajął pierwsze miejsce na konkursowej liście rankingowej. Czytaj więcej