Święto Wydziału FTiMS - 33 rocznica utworzenia Wydziału