Święto Wydziału FTiMS

26 października 2019 roku, z okazji 35 rocznicy utworzenia Wydziału oraz 74 rocznicy wygłoszenia pierwszego wykładu w powojennej historii Politechniki Gdańskiej przez
prof. dr. Ignacego Adamczewskiego, odbyło się Święto Wydziału FTiMS.

Zapraszamy do Galerii Wydziału FTiMS.