Święto Wydziału FTiMS

17 listopada 2018 roku, z okazji 34 rocznicy utworzenia Wydziału oraz 73 rocznicy wygłoszenia pierwszego wykładu w powojennej historii Politechniki Gdańskiej przez
prof. dr. Ignacego Adamczewskiego, odbyło się Święto Wydziału FTiMS.

Zapraszamy do Galerii Wydziału FTiMS.