Świąteczna twórczość Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka i specjalności Geometria i Grafika Komputerowa

"Czym prędzej się wybierajcie na GiGK"

1.
Wprzód sesji ciszy,
Głos się rozchodzi,
Dobrą specjalność,
Obrać się godzi.

Ref. Czym prędzej się wybierajcie,
Na specjalność pospieszajcie,
Na GiGK. (x2)

2.
Poszli, znaleźli
W Technicznej Szkole,
Na tym Wydziale,
Co się FTiMS zowie.


 

Ref. 1.
Czym prędzej się wybierajcie,
Na specjalność pospieszajcie,
Na GiGK. (x2)

Ref. 2.
To nie jest reklama wcale,
Jeno zaproszenie, ale
Wiecie co wybrać. (x2)