Stypendia START 2017 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

START to największy w Polsce program stypendialny dla najzdolniejszych polskich młodych
naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe na początku kariery badawczej, pozwalające w pełni poświęcić się nauce.

Wśród laureatów tegorocznej, 25 już edycji konkursu, znalazło się dwoje
przedstawicieli Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej: dr inż. Beata Bochentyn z Katedry Fizyki Ciała Stałego – stypendium w dziedzinie inżynierii materiałowej – oraz mgr inż. Maciej Klein, słuchacz czwartego roku studium doktoranckiego, z Katedry Zjawisk Elektronowych – stypendium w dziedzinie elektroniki.

Obojgu laureatom serdecznie gratulujemy!