Stypendia na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Klagenfurcie

Drodzy studenci i studentki z tytułem licencjata, zachęcamy do wzięcia udziału w stypendiach na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Klagenfurcie.

Do wykorzystania jest 20 stypendiów dla studentek i studentów matematyki i nauk technicznych na studia magisterskie w roku 2019/2020 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Klagenfurcie.

Studia odbywają się w języku angielskim. O stypendium można się ubiegać do 12 maja 2019.

Stypendia przewidziane są dla wszystkich zainteresowanych osób, posiadających tytuł licencjata
Oprócz studiów, dla stypendystek i stypendystów przewidziano praktyki zawodowe w austriackich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY lub pod linkiem Wydziału Nauk Technicznych https://www.aau.at/…/stipendien-un…/technology-scholarships/