Studia Doktoranckie - Informacje ogólne

08.12.2017

Lista rankingowa SDF dotycząca stypendium doktoranckiego.
Lista rankingowa SDF dotycząca stypendium projakościowego.

03.11.2017

Wstępna lista rankingowa SDF dotycząca stypendium doktoranckiego.
Wstępna lista rankingowa SDF dotycząca stypendium projakościowego.

30.10.2017

W imieniu Samorządu Doktorantów informujemy, że dnia 3 listopada odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa na kadencję 2017/2018. Szczegóły w załączonym komunikacie Komisji Wyborczej SDPG

23.10.2017

05.10.2017

Inauguracja roku akademickiego połączona z uroczystą immatrykulacją doktorantów, odbędzie się w ten piątek, 6 października (piątek) o godz. 10.15 w auli Gmachu Głównego (trzecie piętro).

13.12.2016

Szanowni Państwo,
Informujemy, że została uruchomiona trzecia edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego, organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Zgłoszenia wniosków do nagrody dokonywane są przez rady wydziałów. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego regulamin i harmonogram, umieściliśmy na stronie DSN.
Konkurs  służy  promowaniu  wybitnych  osiągnięć  prof.  Jana  Czochralskiego  oraz promowaniu  absolwentów  studiów  I,  II  lub  III  stopnia,  którzy  wykonali prace dyplomowe/doktorskie  w  obszarze  działalności  naukowo-technicznej  prof.  Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.
Na  Konkurs  mogą  być  zgłaszane  prace  z  obszaru  działalności  naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a)  procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b)  otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów, 
c)  otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d)  metody badania struktury stopów metalicznych,
e)  sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f)  badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g)  stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.
Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof.  Jana  Czochralskiego,  które  nie  zostały  wymienione,  powyżej,  ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.
Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a)  za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
b)  za najlepszą pracę doktorską  w latach  akademickim  2014/15 i  2015/16  -  wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
c)  za  wybitne  osiągnięcia  naukowe  i/lub  aplikacyjne  -  nagroda  może  być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

09.12.2016

Dzień Doktoranta PG - Zapraszamy na Dzień Doktoranta PG, który odbędzie się 10 grudnia na terenie Centrum Nanotechnologii A*!

30.11.2016

Stypendia doktoranckie i projakościowe - listy stypendystów

28.10.2016

Lista rankingowa - stypendium projakościowe na rok akademicki 2016/2017

25.10.2016
Lista rankingowa postępowania rekrutacyjnego na studia III stopnia na Wydziale FTiMS.

21.10.2016
Obwieszczenie Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej z dnia 21.10.2016 o terminie zebrania wyborczego.