Student Wydziału FTiMS w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Michał Dembski, student z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG odbywa staż w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

Do CERN trafiłem m.in. dzięki stowarzyszeniu IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Przy aplikacji bardzo pomogli mi prof. Radosław Szmytkowski, prof. Maria Gazda i dr hab. inż. Barbara Kościelska. Aplikacja przez stowarzyszenie studenckie nie jest jedyną drogą. Zachęcam zainteresowanych studentów do sprawdzenia możliwości stażu, których jest naprawdę dużo (https://jobs.web.cern.ch/join-us/students).

W Europejskiej Organziacji Badań Jądrowych Michał Dembski pracuje w zespole o akronimie “TE/VSC/SCC” (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section), który zajmuje się badaniem powierzchni materiałów objętościowych i wytwarzanych na nich cienkich warstw. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za badania stężeń poszczególnych gazów oraz ich desorpcję z powierzchni materiałów stosowanych wewnątrz istniejących i projektowanych komór próżniowych.