Spotkanie informacyjne dotyczące mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+, dr inż. Justyna Szostak,

zaprasza wszystkich Pracowników

administracyjnych, naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych naszego Wydziału

na spotkanie informacyjne dotyczące mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+.

Na spotkaniu omówione zostaną:

  • typy mobilności,
  • zasady finansowania,
  • procedury wyjazdów.

Spotkanie odbędzie się w piątek 1 lutego o godz. 12:15 w Małej Sali Fizyki (sala 121).