Spotkanie Absolwentów Wydziału FTiMS 25 V 2019

Spotkanie Absolwentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej odbędzie się w sobotę, 25 maja na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w dokumencie dostępnym w załączeniu.

Załączone pliki