Spędź „Ferie z Fizyką” na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy na warsztaty laboratoryjne, podczas których uczniowie będą mieli okazję nauczyć się samodzielnie wykonywać doświadczenia z fizyki. „Ferie z Fizyką” odbędą się w dniach 11-15 lutego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

 

Warsztaty laboratoryjne „Ferie z Fizyką” skierowane są do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zajęć opanują zagadnienia związane z optyką, mechaniką, elektrostatyką i elektromagnetyzmem. Warsztaty poprowadzą doktoranci i studenci z Koła Naukowego Studentów Fizyków PG (pod opieką merytoryczną dr inż. Bogumiły Strzeleckiej, doc. PG z Katedry Fizyki Ciała Stałego). Lista doświadczeń realizowanych w ramach warsztatów znajduje się [tutaj].

„Ferie z Fizyką” odbędą się w dniach 11-15 lutego w godz. 9:00-11:15 i są odpłatne. Całkowita cena 15 godzin laboratorium wynosi 200 zł od osoby. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostały zawarte w regulaminie.

Organizatorami warsztatów są Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Koło Naukowe Studentów Fizyki PG.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WFTiMS lub pod numerami telefonów: 583 472 006 lub 583 486 082 i pod adresem e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl.