Seminarium Wydziałowe na Wydziale FTiMS w dniu 08.11.2019

8 listopada 2019 roku o godzinie 11:15 w sali 121 GG

dr inż. Jakub Karczewski

z Katedry Fizyki Ciała Stałego, Politechniki Gdańskiej

wygłosi odczyt zatytułowany:
"Nanostruktury w tlenkowych ogniwach paliwowych i elektrolizerach".