Seminarium Wydziałowe

W piątek 11 maja 2018 roku o godzinie 11:15 w sali 121 budynku Gmachu Głównego

dr Dariusz Kędziera

z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład na temat "Bazy funkcyjne w przybliżeniu jednoelektronowym. Przypadek dimeru litu"