SEMINARIUM KATEDRY FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ

We wtorek 17 kwietnia o godz. 10.15 w sali 39 Gmachu Głównego PG na Seminarium Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
p. mgr inż. Sylwia Stefanowska, nasza doktorantka, wygłosi wykład na temat „Oddziaływanie elektronów z wybranymi prekursorami metalicznych i półprzewodnikowych nanostruktur wytwarzanych za pomocą wiązek elektronowych.”

Wygłoszenie odczytu związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego.