SEMINARIUM KATEDRY FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ


4 lutego (poniedziałek) o godz. 14.15 w sali 3/06 CNA

doktoranci Katedry FAMiO wygłoszą następujące wykłady:

1. mgr inż. Sylwia Stefanowska

Całkowite przekroje czynne na rozpraszanie elektronów na cząsteczkach pirydyny,

2. inż. Maciej Miśnik

Techniki analizy ilościowej w spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS,

w trakcie których przedstawią postępy w pracach nad przygotowaniem swoich rozpraw doktorskich.

ZAPRASZAMY!