Seminarium Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

W czwartek 07 czerwca 2018r. o godz. 10.15 w Sali 418 w Gmachu B na Seminarium Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

mgr inż. Karol Wroński

wygłosi wykład pt.:

"Istnienie i regularność heteroklinicznych rozwiązań równania Allena-Cahna z anizotropowym operatorem eliptycznym".

Wygłoszenie odczytu związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego.