SEMEST LETNI 2020/21 - INFORMACJE

Szanowni Państwo, publikujemy kilka przydatnych informacji dotyczących organizacji semestru letniego 2020/2021:

SKŁADANIE WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ/URLOP itp.:

(ostateczny termin składania 23.02.2021)

- Wnioski o rejestrację na semestr letni 2020/2021, urlop itp. należy wydrukować z konta studenckiego na moje.pg, wypełnić, własnoręcznie podpisać wysłać skan lub bardzo dobrej jakości zdjęcie z uczelnianego konta pocztowego na adres: dziekanat.wftims@pg.edu.pl

- Wszelkie podania, wnioski (np.: o raty, o umorzenie opłat) prosimy przesyłać drogą elektroniczną (skan/ lub bdb. jakości zdjęcie z własnoręcznym podpisem) z uczelnianego konta pocztowego (wg. regulaminu studiów PG § 9 punkt 1 podpunkt 7)

- Podania o IPS należy wysyłać na adres: magtopp@pg.edu.pl

 

WIZYTY W DZIEKANACIE

Prosimy o ograniczenie wizyt w Dziekanacie do minimum i załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Wszelkie sprawy wymagające osobistego stawienia się w Dziekanacie będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Prosimy o punktualne przychodzenie na umówiony termin.

Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte.

Szczegóły na stronie: https://ftims.pg.edu.pl/dziekanat

 

POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW (jeśli przedmiot jest realizowany stacjonarnie)

Jeśli wystąpi sytuacja, gdy przedmioty powtarzane pokrywają się w planie z przedmiotami na semestrach wyższych (np: realizowanych na podstawie IPS) macie Państwo dwa wyjścia:

1. ustalić z prowadzącym inną grupę zajęciową (drogą elektroniczną), gdzie godziny nie będą się pokrywać

2. zrezygnować z realizacji z przedmiotów na semestrach wyższych, złożyć podanie (IPS) o przeniesienie realizacji przedmiotów z semestrów wyższych na kolejny semestr, w którym są one realizowane

! wg. regulaminu w pierwszej kolejności jest obowiązek realizacji przedmiotów powtarzanych

! nie ma możliwości, żeby na przedmioty powtarzane nie uczęszczać w pełni, ze względu na realizację przedmiotów z semestrów wyższych.

 

PLAN ZAJĘĆ

Prosimy zwracać szczególną uwagę na swój plan zajęć na moja.pg i zaglądać do niego codziennie, szczególnie w dniach poprzedzających rozpoczęcie semestru (22.01.202021) oraz przez pierwszy tydzień trwania nowego semestru. Plan może ulec zmianom.

Lista laboratoriów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Jeśli macie Państwo  wątpliwości, co do formy prowadzonych zajęć, prosimy elektronicznie kontaktować się prowadzącymi zajęcia.

 

UMORZENIE ODPŁATNOŚCI

informujemy, że wnioski o umorzenie opłat za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021 należy przesłać, wraz z załącznikami/dokumentacją do dziekanatu do dnia 23.02.2021 r. na adres dziekanat.wftims@pg.edu.pl

Wzór wniosku prosimy wydrukować z konta studenckiego z MojaPG – WYDRUKI – „Odwołanie od decyzji Dziekana”.

Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja potwierdzająca szczególnie trudną sytuację materialną studenta. Jej brak może spowodować negatywne rozpatrzenie wniosku lub po uprzednim pouczeniu pozostawienie bez rozpoznania.

Prosimy o zapoznanie się z ustalonymi przez Dziekana Wydziału WFTiMS zasadami opiniowania wniosku do Rektora o zwolnienia studenta z obowiązku uiszczania opłaty.

 

SPRAWY BIEŻĄCE:

- wszelkie komunikaty oraz aktualności są regularnie zamieszczane na stronie naszego Wydziału w zakładce Dziekanat oraz oficjalnym profilu na Fecebooku