Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student/doktorant-stypendysta

Konkurs OPUS (UMO-2016/23/B/ST5/02137), na dwa stanowiska typu student (doktorant)-stypendysta.

Komisja konkursowa w składzie:
Prof. dr hab. inż. Maria Gazda (kierownik grantu) – przewodnicząca;
Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG – członek komisji;
Dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG – członek komisji.

Na posiedzeniu dnia 22. 10. 2019 przyznała stypendia Panu mgr. inż. Kacprowi Dzierzgowskiemu (doktorant-stypendysta) i Panu inż. Arkadiuszowi Dawczakowi (student/doktorant – stypendysta).