Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta w projekcie SONATA BIS 10

Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata w ramach projektu grantowego SONATA BIS 10 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nazwisko wybranego kandydata zawarte jest w załączonym protokole.

Załączone pliki