Rostrzygnięcie konkursów stypendialnych w konkrusie "Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 roku komisja stypendialna wyłoniła zwycięzców konkursów na stypendystów do projektu, byli to:
1. Pani mgr inż. Iga Szpunar w Konkursie 1
2. Pani mgr inż. Małgorzata Nadolska w Konkursie 2
 
Stypendystkom gratulujemy sukcesu.
Jednocześnie informujemy, że do każdego konkursu wpłynęło po jednej kandydaturze. 
 
Komisja Stypendialna Projektu
Dr inż. Sebastian Lech Wachowski - przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Dr inż. Marek Chmielewski