REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Kierunki:

FIZYKA TECHNICZNA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MATEMATYKA

NANOTECHNOLOGIA

INTERDISCIPILINARY MASTER’S STUDIES