Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PG w dyscyplinie Matematyka

W bieżącej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG na rok akademicki 2020/21 istnieje możliwość podjęcia pracy nad doktoratem w dyscyplinie Matematyka. Potencjalni promotorzy to pracownicy naszej Katedry:  dr. hab. Grzegorz Graff, prof. PG (układy dynamiczne, teoria punktów stałych, topologia, matematyka stosowana – w szczególności zastosowania metod matematycznych w medycynie) oraz dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG (analiza nieliniowa z naciskiem na teorię stopnia topologicznego, układy dynamiczne – zwłaszcza teoria indeksu Conley’a oraz teoria chaosu, teoria reprezentacji zwartych grup Liego, teoria homotopii- poszukiwanie nowych niezmienników homotopii, jakościowa teoria równań różniczkowych – układy Hamiltonowskie).
 
Każdy doktorant Szkoły Doktorskiej na PG otrzymuje stypendium, którego wysokość przekracza ustawową kwotę stypendium dla doktorantów w szkołach doktorskich. Istnieją także możliwości otrzymywania dodatkowego stypendium, np. z Własnego Funduszu Stypendialnego na PG, z programu POWER 3.5 realizowanego na PG, czy w ramach dodatkowego zatrudnienia w grantach-projektach realizowanych na PG, a także z innych źródeł.

Więcej na temat różnych możliwości finansowania: https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/mozliwosci-finansowania
Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacji uczelni rozpoczyna się w dniu 24.08.2020. Szczegółowy Harmonogram i zasady rekrutacji:
 
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu: