Rekrutacja do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications”

Współpracujący z Wydziałem FTiMS Instytut Maszyn Przepływowych PAN prowadzi rekrutację do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks. Oferta skierowana jest m.in. do absolwentów naszego Wydziału. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/523367.

Zapytania dotyczące projektu prosimy kierować do Profesora Pawła Flaszyńskiego, Kierownika Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, na adres pflaszyn@imp.gda.pl.

Załączone pliki