Rankingi najlepszych absolwentów w roku akademickim 2018/2019

Na stronie Działu Kształcenia PG https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/dla-studentow/rankingi-najlepszych-absolwentow zostały umieszczone listy rankingowe dla najlepszych absolwentów Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019.