Profesor wizytujący - Nickolay Alexandrovich Charykov

W dniach 22.03-03.04 br. nasz wydział będzie gościł profesora wizytującego - Nickolaya Alexandrovicha Charykowa - specjalistę w dziedzinie inżynierii materiałowej, nanotechnologii i nanotermodynamiki z Wydziału Chemii Fizycznej Instytutu Technologicznego w Petersburgu oraz Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Petersburgu. Nasz gość poprowadzi cykl wykładów, seminariów i konsultacji z zakresu fizykochemii powierzchni i nanomateriałów dla studentów studiów magisterskich z nanotechnologii. Szczegółowy opis kursu znajduje się poniżej biogramu naszego gościa, a szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć tutaj.

Załączone pliki