Profesor wizytujący dr hab. Marcin Balcerzyk z Uniwersytetu w Sewilli (Narodowe Centrum Akceleratorowe) na Wydziale FTiMS

W dniach 21-25 października mamy przyjemność gościć na naszym Wydziale profesora wizytującego, dr hab. Marcina Balcerzyka z Uniwersytetu w Sewilli (Narodowe Centrum Akceleratorowe). W ramach programu POWER 3.5 "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej" gość poprowadzi zajęcia seminaryjne dla studentów studiów II stopnia kierunku Nanotechnologia, a 25 października 2019r. o godz. 11.15 w sali 121 GG wygłosi seminarium wydziałowe pt.: Przetwarzanie obrazu tomografii komputerowej krwotoku podpajęczynówkowego i procesu kriokonserwacji.

Życzymy udanego pobytu na naszej Uczelni, owocnych spotkań i pięknej pogody do spacerów po Gdańsku!

Notka Biograficzna: Marcin Balcerzyk ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Bostońskiego obronił pracę doktorską w dawnym Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku pod kierunkiem Prof. Marka Moszyńskiego i Prof. Andrzeja Wojtowicza w zakresie nowych detektorów scyntylacyjnych dla tomografii pozytonowej. W tym Instytucie prowadził badania nad zdolnością rozdzielczą scyntylatorów. Staż podoktorski odbył w Departamencie Cząstek Elementarnych Weizmann Institute of Science w Izraelu pod kierunkiem Prof. Amosa Breskina pracując nad detektorami gazowymi w zakresie promieniowania widzialnego. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z tematyki energetycznej zdolności rozdzielczej scyntylatorów na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Prowadził badania w neuronauce nad molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci pod kierunkiem Prof. Leszka Kaczmarka w Instytucie Nenckiego PAN. Jako stypendysta Marie-Curie pracował nad obrazowaniem molekularnym PET/CT w modelach zwierzęcych udaru mózgu i symulacją nowych tomografów PET na Uniwersytecie Complutense w Madrycie w Hiszpanii w laboratorium Prof. Miguel Angel Pozo. Obecnie pracuje w dziedzinie obrazowania molekularnego PET/CT i zaawansowanego przetwarzania obrazów medycznych w Uniwersytecie w Sewilli w Hiszpanii. Jest współwynalazcą w dwu patentach i współzałożycielem firmy spin-off, która działała w zakresie kriokonserwacji.

Galeria zdjęć