Prof. Weiwei Xie i Prof. Robert Cava z wizytą na Wydziale FTiMS

W przedświątecznym tygodniu gościliśmy dwójkę naukowców zza Oceanu.

Prof. Robert Cava pracuje na Uniwersytecie w Princeton. Jego badania koncentrują się na relacjach pomiędzy chemią, strukturą krystaliczną a elektronowymi i magnetycznymi właściwościami materiałów nieorganicznych. Prof. Cava jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie chemii i fizyki ciała stałego (ponad 80 tys. cytowań) a także… doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej (2014).

Prof. Weiwei Xie przyjechała z Luizjany gdzie zajmuje się poszukiwaniem nowych nadprzewodników, półprzewodników magnetycznych i ostatnio również unikalnymi badaniami dyfrakcji rentgenowskiej w warunkach wysokich ciśnień.

W czwartek (20.12.2018) w sali 3/11 NCA profesor Xie wygłosiła seminarium pt. Chemistry Perspectives to Novel Quantum Materials.

Zapraszamy do Galerii Wydziałowej.


***
Wizyta naszych gości była możliwa dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu HARMONIA.