Prof. W. Sadowski w komitecie Fizyki PAN

Informujemy, że prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, został powołany w skład Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kadencja Komitetu trwa 4 lata i upływa 1.02.2020 r.

 

Komitet Fizyki należy do Wydziału III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Komitety Polskiej Akademii Nauk stanowią krajową reprezentację różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Członkowie komitetów wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Komitety, jak podano na stronie internetowej PAN, pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.