Prof. Grzegorz Graff z KRRiZM Wydziału FTiMS będzie realizował międzynarodowy projekt w ramach programu SHENG 1.

Projekt dr hab. Grzegorza Graffa, prof nadzw. PG, ''Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań'' otrzymał finansowanie o wartości 561 120 PLN w ramach programu SHENG 1. SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Zgodnie z informacją na stronie NCN "Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje'". Do finansowania rekomendowano 12% złożonych wniosków.

W ramach projektu polski zespół współpracować będzie z grupą naukowców chińskich pod kierunkiem prof. Haibao Duan z Academy of Mathematics and Systems Science.  Celem projektu jest zbadanie pewnych ważnych klas przestrzeni (zwartych rozmaitości, grup Liego, powierzchni, wielościanów) i ich odwzorowań w siebie, przy pomocy tzw. "niezmienników topologicznych", które stanowią bardzo przydatne narzędzia w topologii i teorii układów dynamicznych. Co więcej,  spodziewane rezultaty projektu mogą być wykorzystane w innych dziedzinach nauk ścisłych, zwłaszcza w fizyce i teorii gier.