Porozumienie o obustronnej współpracy Politechniki Gdańskiej z STU ERGO Hestia SA.

W dniu Liczby Pi zostało podpisane porozumienie o obustronnej współpracy Politechniki Gdańskiej z STU ERGO Hestia SA. Umowa dotyczy  wzbogacenie oferty  kształcenia na kierunku Matematyka o praktyczne elementy biznesowe, prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Nasza współpraca w tym roku będzie obejmowała 3 obszary: współprowadzenie zajęć merytorycznych na kierunku Matematyka przez ekspertów ERGO Hestii, płatne staże dla studentów o profilu analitycznym oraz program warsztatów rozwijających kompetencje miękkie. Ten ostatni program rozwojowy wspólnie dedykujemy studentom całego Wydziału i będzie dotyczył on zagadnień związanych z: budowaniem marki osobistej, przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej, budowaniem relacji biznesowych (networking) oraz zarządzaniem sobą w czasie. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia oferuje także ciekawe oferty pracy dla zdolnych studentów i absolwentów w 4 obszarach (Aktuariat, Budowanie modeli matematycznych w Biurze Ryzyka, tworzenie modeli pricingowych w Biurze Produktowym oraz obszar analiz w Biurze Finansów).

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału we wszystkich aktywnościach proponowanych dla Was przez Nasz Wydział we współpracy z biznesem.