Polski Rejestr Statków dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami WFTiMS PG

Dnia 4 czerwca 2020 r. Pani dr Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego PRS, wygłosiła wykład dla studentów Matematyki I i II stopnia. Wykład Równanie Laplace'a w wybranych zagadnieniach hydrodynamiki statku miał pokazać studentom, w jaki sposób można zastosować równania różniczkowe i metody numeryczne, które poznają na studiach, do zapewnienia bezpieczeństwa na morzu. Celem wykładu było nie tylko podzielenie się wiedzą i doświadczeniem PRS na temat tworzonych modeli numerycznych, ale również wskazanie przyszłym matematykom potencjalnej ścieżki kariery.  Umiejętność dostrzegania możliwości zastosowań zdobytej wiedzy matematycznej oraz tworzenia własnych procedur numerycznych, w których wykorzystywana jest wiedza zdobyta na studiach, daje studentom (potencjalnym naukowcom) możliwość twórczego i samodzielnego rozwiązywania zagadnień fizycznych w różnych dziedzinach.

Inicjatorem czwartkowego wykładu była dr Agnieszka Bartłomiejczyk (adiunkt w KRRiZM), która organizuje cykliczne ponadprogramowe formy zajęć ze studentami Matematyki głównie jako uzupełnienie powadzonych wykładów z Równań różniczkowych i Metod matematycznych fizyki. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wykład został przeprowadzony poprzez platformę eNauczanie w formie webinarium ze studia nagraniowego PRS.

Więcej informacji na stronie

https://www.prs.pl/aktualnosci/2020/prs-dzieli-sie-doswiadczeniem-i-wiedza-naukowo-badawcza-ze-studentami-pg

Galeria zdjęć