Organizacja zajęć na WFTiMS w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. W uproszczeniu polegać on będzie na tym, że przeważająca część zajęć dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre prowadzone będą w murach uczelni.

 

Nowe zasady obowiązywać będą jak na razie tylko w październiku 2020 r., a decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie - w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywać przez cały semestr zimowy 2020/2021.

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 planowane jest tradycyjnie 1 października 2020 r., natomiast sposób organizacji kształcenia w semestrze zimowym na poszczególnych wydziałach podany jest na stronie:  https://pg.edu.pl/documents/10607/0acfcbef-7a15-47a0-871b-5b0f48cbdb31 

 

Tryb realizacji zajęć dla kierunków studiów na naszym Wydziale w skali całego semestru (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna), planowany jest następująco:

 

- sem. 1 st I stopnia - wszystkie zajęcia stacjonarnie,

- sem. 7 - zajęcia realizowane hybrydowo (niektóre przedmioty lub ich składowe - stacjonarnie, niektóre zdalnie), zależnie od decyzji prowadzącego,

- sem 1 st II stopnia - wykłady i seminaria zdalnie, ćwiczenia i lab - hybrydowo (zależnie od decyzji prowadzącego),

- zajęcia dla pozostałych  semestrów w październiku prowadzone będą zdalnie, a od listopada - hybrydowo, ze wskazaniem na realizację wykładów i seminariów w formie zdalnej przez cały semestr.

- jeżeli w ramach laboratorium do przedmiotu przewidziane są zajęcia zdalne to mogą one zostać uruchomione w takiej formie już w październiku.

 

Zajęcia stacjonarne (z wyjątkiem I semestru, zaplanowanego w całości stacjonarnie) realizowane od listopada 2020 r., zaplanowane zostaną jako 2 lub 3 dni w tygodniu, np. pon, wt, śr lub śr, czw, pt, tak aby studenci zamiejscowi mogli skrócić konieczność przebywania w Trójmieście. 

 

Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW i GIS, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w danym obiekcie.

Zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem politechnicznej platformy e-nauczanie.

Wszelkie decyzje w sprawach zasad prowadzenia zajęć aktualizowane będą na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz.