Oferta stypendialna dla studenta/doktoranta w ramach projektu „Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)"