Oferta kursów prowadzonych w języku angielskim przez profesorów zagranicznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, dostępnych w e-nauczaniu dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG informuje o utworzeniu dla wszystkich chętnych studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej dwóch kursów dostępnych w e-nauczaniu. Kursy te prowadzone będą w języku angielskim przez profesorów zagranicznych w okresie od 11.05 do 26.06.2020.

Aby móc skorzystać z oferty należy złożyć wniosek do Prodziekana ds. Kształcenia z macierzystego wydziału. Po otrzymaniu od Prodziekana zgody i przekazaniu jej do dziekanatu WFTiMS (dziekanat.wftims@pg.edu.pl) studentowi zostanie udostępniony kod do kursu.

Oferta kursów prowadzonych w języku angielskim przez profesorów zagranicznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, dostępnych w e-nauczaniu dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej