ODWOŁANE ZAJĘCIA Z PROF. B. KUSZEM W DNIU 23.02.2017

  • W związku z nieobecnością prof. dr. hab. inż. Bogusława Kusza, odwołuje się następujące zajęcia:

    1. Metody planowania eksperymentu IM sem. 5, Lab, godz. 9:00-10:00
    2. Technika próżniowa i kriogeniczna Im sem. 5, Lab,  godz. 10:00-11:00
    3. Wprowadzenie do eksperymentu, IM sem. 2, W, godz. 11:00-13:00

    Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.