Objęcie funkcji Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej przez prof. dr hab. Józefa E. Sienkiewicza

1 września  funkcję Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z rąk prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sadowskiego przejął prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz.

Panom profesorom życzymy wszelkiej pomyślności.