Nowy profesor tytularny na Wydziale FTiMS

21 lipca 2020 r. postanowieniem Prezydenta RP matematyk z naszego wydziału, prof. dr hab. Grzegorz Graff, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Grzegorz Graff ukończył w 1991 roku studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1999) na podstawie pracy „Okresy minimalne odwzorowań gładkich na rozmaitościach o zadanej strukturze pierścienia kohomologii”.  Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych otrzymał również na  Wydziale Matematyki i Informatyki UAM  (2010) przedstawiając cykl publikacji  „Indeksy punktu stałego iteracji i punkty periodyczne odwzorowań gładkich”.

Laureat stypendium Fulbrighta (Senior Fulbright Fellowship) realizowanego w Georgia Institute of Technology, kierownik projektu Centrum Zastosowań Matematyki,  finansowanego przez NCBiR (2012-2015) oraz dwóch grantów NCN, w tym jednego w trakcie realizacji: „Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań”  uzyskanego w ramach konkursu Sheng 1  na polsko-chińskie projekty badawcze.

Członek redakcji czasopism „Wiadomości Matematyczne” oraz „Mathematica Applicanda”.   Od 1991 pracownik Wydziału FTiMS, od 2012 kierownik Katedry (obecnie Zakładu) Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki. Prodziekan ds. nauki w kadencji 2020-24.  Zainteresowania naukowe prof. Grzegorza Graffa obejmują teorię układów dynamicznych, topologię oraz zastosowania matematyki (w szczególności w medycynie).