Nowe zasady nauczania zdalnego na FTIMS - dla studentów

W związku z zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej o zawieszeniu zajęć w dniach 11 marca - 3 maja, władze naszej uczelni - w porozumieniu z przedstawicielami władz poszczególnych wydziałów - opracowały  nowe, szczegółowe zasady nauczania zdalnego, które zaczynają obowiązywać z dniem ich wydania, tj. od wtorku 17 marca. 

NOWE ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO NA PG zarządzenie Rektora PG  z dnia 17.03.2020 -   TUTAJ

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że jedyną dopuszczalną formą prowadzenia zajęć od wtorku 17 marca będą zajęcia prowadzone zdalnie. Jak podkreślają władze Politechniki Gdańskiej, realizacja procesu dydaktycznego w formie zdalnej może pozwolić na uniknięcie znacznych przesunięć w kalendarzu akademickim.

Lista wszystkich przedmiotów wspomaganych e-nauczaniem wraz z linkami do odpowiednich kursów dostępna jest tutaj:
 
 
Prosimy, żeby sprawdzili Państwo swój dostęp do kursów obowiązujących Was w tym semestrze. Czasem do jednego przedmiotu doczepiony jest więcej niż jeden kurs, prosimy więc zwrócić uwagę na każdy rodzaj zajęć. Jeśli któryś z widocznych kursów nie będzie dostępny, proszę napisać do prowadzącego zajęcia, z kopią na   prodziekan.stud.wftims@pg.edu.pl

Jeżeli przedmiotu lub rodzaju zajęć nie ma dziś na liście to znaczy, że prawdopodobnie będą one odrabiane po powrocie (głównie zajęcia laboratoryjne), ale też proszę co jakiś czas sprawdzić, czy kurs nie został uruchomiony. Nauczyciele z kolei będą Państwa na bieżąco informować o dostępie i kolejnych partiach materiału oraz oczekiwanej aktywności z Państwa strony.

Niezmiennie, studenci Politechniki Gdańskiej są zobligowani do regularnego sprawdzania swoich uczelnianych skrzynek mailowych, gdzie na bieżąco będą otrzymywać aktualne informacje dot. procesu dydaktycznego.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności PG