Nabór wniosków w konkursie Actinium już w marcu

Dzięki programowi Actinium studenci, którzy w semestrze letnim rozpoczynają studia II stopnia na PG, mogą otrzymać stypendia w wysokości 1000 zł, wypłacane przez 10 miesięcy. Warunkiem są wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i wybitne dokonania na poprzednim etapie edukacyjnym.

Program Actinium Supporting Most Talented Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.3. Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów.

Celem programu jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów pierwszego roku przyjętych na studia stacjonarne I lub II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Do kogo skierowany?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Aktualnie konkurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Jak aplikować?

Nabór wniosków będzie trwał od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną pod adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich. Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Więcej informacji oraz formularz pod linkiem:

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-02/nabor-wnioskow-w-konkursie-actinium-juz-w-marcu