Na PG ruszył Inkubator Innowacyjności+

  • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii od 2 lutego 2017 r. realizuje projekt Inkubator Innowacyjności+, w ramach którego pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej mogą otrzymać wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

    Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności.

    Więcej