mgr inż. Karolina Górnicka została laureatką programu START

Wśród 100 wybitnych młodych naukowców konkursu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znalazła się doktorantka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Materiałów Przyszłości, mgr inż. Karolina Górnicka. 

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Praca naukowa mgr inż. Karoliny Górnickiej skupia się na otrzymywaniu i badaniu materiałów wykazujących egzotyczne właściwości, w tym nadprzewodzące. Niedawno zakończyła projekt Diamentowy Grant (MNiSW), kieruje projektem PRELUDIUM (NCN) i jest wykonawcą w projektach HARMONIA i OPUS (NCN). Efekty jej pracy naukowej ukazały się w 26 publikacjach z listy JRC o sumarycznym IF ponad 100.

Pani mrg inż. Karolina Górnicka pracuje w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych, w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Opiekunem naukowym i promotorem pracy doktorskiej jest prof. Tomasz Klimczuk.

Fot. Paulina Staniszewska