Konsultacje doradców Biura Karier Politechniki Gdańskiej w budynku Centrum Nanotechnologii A

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału chcących skorzystać z oferty Biura Karier PG do kontaktu z pracownikami Biura, tj. doradcą zawodowym lub doradcą ds. przedsiębiorczości, w wybrane dni ich dyżurów, w budynku Nanotechnologii A. Szczególnie zapraszamy studentów, którzy potrzebują wsparcia w wejściu na rynek pracy, m.in. w przygotowaniu/sprawdzeniu  dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznaniu aktualnych ofert pracy, staży i praktyk, kierowanych do studentów Wydziału.

Dyżury w budynku Centrum Nanotechnologii A zaplanowane są w dniach:

  • 7 stycznia 2020 r., wtorek, godz. 11:00-13:00
  • 21 stycznia 2020 r., wtorek, godz. 11:00-13:00
  • 25 lutego 2020 r., wtorek, godz. 11:00-13:00.

Konsultacje studentów/ absolwentów PG z doradcami możliwe również w siedzibie Biura Karier, Bratniak, pok. 204, tel. 58/ 347  28 84.