Konkurs na stanowisko styepndysty - studenta w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki