Konkurs na najlepszą pracę magisterską zrealizowaną w roku 2016

  • Szanowni Państwo;

    Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską Wydziału, zrealizowaną w roku 2016 r., zawierającą najciekawsze rozwiązania praktyczne.

    Prace dyplomowe do konkursu zgłaszają opiekunowie prac. Dokumentacja do konkursu musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem przyznawania nagrody "Dyplom Roku" dla autorów najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej na wydziałach Politechniki Gdańskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. (regulamin przesyłam w załączeniu).

    Pracę dyplomową wraz z załącznikami proszę złożyć do 10 lutego br.do godz. 13.00 w dziekanacie WFTiMS - pokój 102 GG.

Załączone pliki