konkurs na najlepszą pracę magisterską zrealizowaną w roku 2016 r.

 • Szanowni Państwo;

   

  Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - prof. dr

  hab. inż.

  Wojciech Sadowski, prof. zw. PG ogłasza konkurs na najlepszą pracę

  magisterską

  Wydziału, zrealizowaną w roku 2016 r., zawierającą najciekawsze rozwiązania

  praktyczne.

   

  Prace dyplomowe do konkursu zgłaszają opiekunowie prac. Dokumentacja do

  konkursu

  musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem przyznawania nagrody "Dyplom

  Roku" dla

  autorów najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej na wydziałach Politechniki

  Gdańskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. (regulamin przesyłam w załączeniu).

   

  Pracę dyplomową wraz z załącznikami proszę złożyć do 10 lutego br.do godz.

  13.00 w dziekanacie WFTiMS - pokój 102 GG.

   

  Regulamin przyznawania nagrody "Dyplom
  Roku"