Konferencja naukowa pt. "Komunikacja naukowa - pierwsze kroki w świat nauki" 20-21.11.2020

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Komunikacja naukowa - pierwsze kroki w świat nauki, która odbędzie się w ramach festiwalu kół naukowych ScienceCom organizowanego przez Centrum Nauki EXPERYMENT w dniach 20-21 listopada 2020 r. w Gdyni.
Już w najbliższą sobotę - 21 listopada 2020 r. - odbędzie się konferencja pt.: „Komunikacja naukowa - pierwsze kroki w świat nauki”, która jest częścią projektu z udziałem studentów naszego Wydziału „Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat nauki”. Konferencja jest obok publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Alcumena dodatkową przestrzenią do rozwoju naukowego studentów i doktorantów.
W imieniu organizatorów, Fundacji PSC oraz Centrum Nauki Experyment, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. W załączniku  program konferencji,. natomiast poniżej link do platformy MS Teams, na której odbędzie się konferencja oraz linki do profili na portalu Facebook, na których konferencja będzie transmitowana na żywo.
Link do konferencji na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWU3MjEzZjYtYTYzZC00Nzc0LTg2MmItNjVmMDE0ZGJjMDll@thread.v2/0?context={"Tid":"5ecae1dc-4113-46f6-8824-3a3fb84473c9","Oid":"7d361803-2ad7-400c-a94f-f862c3e1eb88"}
 
Linki do transmisji na żywo:
> Centrum Nauki Experyment – https://www.facebook.com/CentrumNaukiEXPERYMENT

Załączone pliki