Joanna Bławat z WFTiMS w gronie najlepszych studentów z Pomorza

Najlepsi studenci z Pomorza odebrali stypendia od marszałka województwa pomorskiego. Wśród nich studentki Politechniki Gdańskiej: Joanna Bławat z WFTiMS oraz Joanna Formela z WZiE oraz Adrianna Leżuchowska z Wydziału Architektury. Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen przynajmniej 90% możliwej do zdobycia na danym kierunku oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wielkie gratulacje!

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/studentki-pg-ze-stypendiami-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego