INFORMACJE DLA PRZYJĘTYCH NA STUDIA I I II STOPNIA NA WYDZIALE FTIMS

Szanowni państwo, aby dopełnić wszelkich formalności związanych z rekrutacją należy przesłać dokumenty:

Rekrutacja na I stopień studiów

- podpisany własnoręcznie formularz wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (wydruk z systemu e-Rekrutacja)

- poświadczona kserokopia świadectwa dojrzałości (matura)

Rekrutacja na II stopień studiów

- podpisany własnoręcznie formularz wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (wydruk z systemu e-Rekrutacja)

- poświadczone kserokopie dyplomu I stopnia oraz suplementu do dyplomu (osoby spoza Wydziału FTiMS)

Ww. dokumenty można przesłać pocztą:

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydziałowa Komicji Rekrutacyjna

Ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

lub dostarczyć osobiście podczas dyżuru Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 21-25.09.2020 w godzinach 09:00-12:00 w Sali 131 Gmach Główny. W przypadku pytań kontakt z komisją: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl tel: 58 348 67 05

 

enlightened Szczególowe informacje dotyczące szkoleń, odbioru legitymacji  oraz szczegółowej organizacji zajęc pojawią się w najbliższych dniach, prosimy śledzić stronę Wydziału oraz oficjalny profil na facebooku.

enlightenedInformacje dla przyjętych na studia

enlightenedStacjonarnie i zdalnie. Organizacja zajęć na PG w roku akademickim 2020/2021 w modelu hybrydowym

enlightened Kursy wyrównawcze on-line z Matematyki i Fizyki (dla rozpoczynających studia)

enlightenedInformacje dotyczące Domów Studenckich

 enlightenedAdapciak - obóz integracyjny dla nowo-przyjętych studentów! Więcej informacji na profilu na Facebooku lub stronie internetowej: