III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelnianą Sesję Studenckich Kół Naukowych).

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w studenckich kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Sesja ma charakter interdyscyplinarny i prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa
2) Sekcja Chemiczna
3) Sekcja Ekonomiczna
4) Sekcja Roślinna
5) Sekcja Techniczna
6) Sekcja Zwierzęca

Termin rejestracji i przesyłania zgłoszeń to 15 PAŹDZIERNIK 2017 r.

Rejestrację elektroniczną ze względów na chwilowe problemy techniczne uruchomiona zostanie dopiero pod koniec czerwca.

Szczegóły dotyczące prawidłowej rejestracji (zgłoszenia) oraz stronę do logowania znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.zut.edu.pl/index.php?id=4677

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2017 r. na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Bank Zachodni WBK
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie
galeria:
www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/galeria-akademikow.html

cennik:
www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/cennik.html

kontakt:

www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki.html

Opłaty za miejsce w domu studenckim należy wnosić na właściwy rachunek domu studenckiego.

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - adres e-mail:
dawid.dawidowicz@zut.edu.pl lub telefonicznie 91 449 69 15.

Zapraszamy studentów do uczestnictwa w tegorocznej Sesji!!

 

Z poważaniem
dr Dawid Dawidowicz
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Finansów
tel. + 48 91 449 69 15